UPAA:PAGCOR’s “Shower of Millions” Bingo at Ang Bahay ng Alumni June 15, 2014